ANTENATALNI PROBIR DVOSTRUKIM ILI TROSTRUKIM TESTOM

Dvostruki i trostruki test su tzv. metode probira, odnosno metode određivanja rizika za određene poremećaje u razvoju i urođene bolesti ploda. Svrha metode je prepoznati dovoljno rano tijekom trudnoće povišeni rizik za tešku malformaciju ili bolest ploda, kako bi se uradila dalja dijagnostika i u slučaju potvrde nalaza dala šansa da se trudnoća prekine, odnosno pravodobno prepoznati manje teške anomalije ili bolesti ploda za koje je moguće liječenje. Potom se omogućuje planiranje daljnjeg vođenja trudnoće i porod u ustanovi koja je opremljena u potpunosti da može zbrinuti bolesno novorođenče. Postupak se sastoji u uzimanju krvi trudnice u razdoblju od 15.-18. tjedna trudnoće i određivanju iz seruma trudnice razine hormona alfa fetoproteina (AFP), humanog korionskog gonadotropina (HCG) i nekonjugiranog estriola (nE3). Na temelju dobivenih vrijednosti, a uzimajući u obzir starost trudnice, njenu tjelesnu težinu, ultrazvučne mjere ploda, višestruku trudnoću, pušenje, duljinu trudnoće, kronične bolesti metabolizma (šećerna bolest), određuje se rizik za moguću grešku u razvoju ili genetsku bolest ploda.